Hledat Kontakt Úvodní strana
UNI-TOP

Solární systémy

Solární kolektory

Nabízíme nejmodernější solární systémy na maximální využití slunečního záření.

Vakuové trubicové kolektory

Solární kolektor patří k základním stavebním kamenům kvalitního solárního systému. Zjednodušeně lze říci, že během jasného Solární energieletního dne, kdy je sluneční energie nadbytek, může jako kolektor sloužit jakákoliv nádoba natřená černou barvou. Naším skutečným zájmem ovšem je využívat sluneční energii během celého roku, tedy i během období, kdy nás trápí podmračené a mrazivé počasí. Špičkové vysokovýkonné vakuové trubicové kolektory splňují ty nejnáročnější požadavky kladené na absorpci přímého a rozptýleného slunečního svitu a jeho následné předání formou tepelné energie solárnímu systému. Je vhodný pro všechny typy solárních aplikací (ohřev TV, topení, ohřev bazénové vody, příprava technologického tepla).

Kolektor efektivně absorbuje díky vysoce selektivní vrstvě TINOX i rozptýlené složky světla a proto pracuje i když je „ pod mrakem“.

Solární kolektorKolektor je celo-vakuový. Vakum je dokonalý tepelný izolant, proto není výkon kolektoru ovlivněn venkovní teplotou a může tedy velmi efektivně pracovat i během zimního období. Stejně tak venkovní teplota neovlivňuje dobu „startování“ kolektoru, neboť ten nemusí zahřívat sám sebe a teplo rovnou předává do výměníku. Je proto vhodný pro všechny typy solárních aplikací : ohřev TUV, topení (podlahové / stěnové, nízkoteplotní), ohřev bazénové vody, příprava technologického tepla u průmyslových aplikací, využití adiabatické klimatizační jednotky.

Díky trubicové konstrukci a tloušťce skla 2,5 mm je maximálně odolný vůči všem klimatickým jevům jako je silný vítr, kroupy, led atd.

Většina systémů napojení trubic se realizuje suchou cestou, tedy bez přímého kontaktu mezi teplonosnou kapalinou, čímž vzniká dokonalé napojení trubic, které umožňuje i výměnu jednotlivých trubic při plném provozu kolektoru.

Tlaková ztráta kolektoru je díky přímému průtoku teplonosné kapaliny malá a kolektor proto tolik nezatěžuje ostatní části systému (oběhové čerpadlo).

Vakuové trubicové kolektory jsou vhodné pro umístění nejen na šikmé, ale i vodorovné plochy.Jsou konstruované tak, aby optimálně přeměňovaly kromě přímého slunečního svitu i jiná spektra slunečního záření na využitelnou tepelnou energii.

Selektivní kolektory

Solární kolektoryKlasické (selektivní) solární kolektory, které nabízíme, jsou vyráběny s celoměděnými absorbéry a galvanicky nanášenou selektivní vrstvou.Kolektory jsou v rámech ze slitin hliníku, hořčíku nebo ze dřeva.Ploché selektivní kolektory jsou určeny pro celoroční přípravu TUV, v přechodných obdobích k přitápění a přes léto jsou energetické zisky použity k vyhřívání rodinných bazénů. Jejich plochy jsou od 1,5 po 2,5m2. Účinnost kvalitních kolektorů se pohybuje na hranici 80% a životnost do 30let.

Solární kapalina

Solární kapalina tvoří náplň uzavřeného solárního systému je nositelem energie. Moderní solární kapaliny jsou to netoxické kapaliny na bázi monopropylengly¬kolu, s bodem tuhnutí kolem –30°C modré nebo zelené barvy.

Solární kapalina

Solární regulace

Elektronická regulace, je důležitým prvkem solárního systému, řídí bezobslužný automatický chod celé soustavy a zabezpečuje její ekonomický provoz. Elektronická regulace pro solární ohřev TUV je poměrně jednoduchá řešená jako jednookruhová. Pomocí teplotních čidel neustále vyhodnocuje rozdíl teplot v zásobníku TUV a teplotou kolektoru. Dle nastavené diference pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla solární hnací jednotky. U složitějších více okruhových systémů je však kvalitní zregulování chodu celého zařízení poměrně náročné a nemalou měrou přispívá k celkovému přínosu a efektivnosti solárního systému. Na trhu je řada kvalitních regulací v různě komfortním provedení za příznivé ceny. Ty však mají výrobcem nastaven více méně pevný algoritmus řízení a uživatel mění jen omezené rozmezí hodnot, funkčních stavů či priorit. Nejkomfortnější mírou regulace je volně programovatelné řízení, které nemá žádná omezení, zákazník může klást na systém nejrůznější požadavky jež vyplývají z jeho konkrétních potřeb a individuálního provozu systému a návazných technologií. Umožňuje účinnou ochranu systému před přehřátím, zálohování a přenos dat , ovládání přes internet a vizualizaci aktuálního stavu všech kontrolovaných hodnot kdykoliv na obrazovce vašeho počítače.

Siemens         Solár

Solární hnací jednotka

Solární hnací jednotkaOběh teplonosné kapaliny solárním systémem zajišťuje cirkulační čerpadlo solární hnací jednotky. U malých systémů (do 20m2 kol.plochy) je možno použít čerpadlo UPS 25–40 a 25–60. Tyto čerpadla s nízkým příkonem, dle zvolené rychlosti otáčení, jsou hlavní částí kompaktní solární jednotky. Ta je dále vybavena všemi potřebnými jistícími a měřícími prvky, zpětnými klapkami, kulovými uzávěry a plnícím uzlem s průtokoměrem k seřízení optimálního průtoku přes kolektory ( 2–1,5l/min/ko¬lektor). Nejoptimálnějšího průtoku ale dosáhneme čerpadlem vybaveným frekvenčním měničem, který upravuje otáčky v závislosti na momentálním výkonu kol.plochy

Solární zásobník TUV

Solární zásobník TUVZásobník je technicky opakem kolektorů, zde je získaná tepelná energie systémem odevzdávána a ohřívá se tak užitková či topná voda, zařízení tak plní svůj účel. Zásobník by měl být opatřen teploměrem a jímkou pro čidlo solární regulace v prostoru mezi vstupem a výstupem solárního okruhu. Ležaté solární zásobníky nejsou z důvodu malého vrstvení tepla pro nucené systémy vhodné a používáme je pouze pro samotížné solární systémy. TUV může být ohřívána také ve vnořených zásobnících víceúčelových akumulačních nádrží případně průtokově ohřátým objemem topné vody tlakové či otevřené nádrže.

Neváhejte a poraďte se o alternativním zdroji solární termické energie. Solární technologii Vám dodá specialista v oboru fa. UNI-TOP je zde pro Vás:

 
Mobil: 777 298 959
773 592 659
 
E-mail: info@uni-top.cz
obchod@uni-top.cz
support@uni-top.cz
 
Web: www.uni-top.cz

Solární kolektory